Setlist

Onderaan de pagina vindt u een document met een overzicht van mogelijke nummers die op uw huwelijk kunnen worden gespeeld.
Suggesties zijn uiteraard steeds welkom. Voel jullie niet verplicht om jullie aan deze lijst te houden.
Het steeds de bedoeling om bij de samenstelling van jullie huwelijksmuziek vanuit jullie eigenheid te vertrekken.
Dit kan door het aanduiden van enkele nummers uit onze setlist of door zelf een voorstel tot liedjeskeuze te doen.
De setlist is slechts een gids, richtlijn die jullie mogen gebruiken.

Setlist